RSV

RSV er som de fleste andre mærkninger/certificeringer et akronym, altså et navn lavet af forbogstaverne i det “rigtige” navn. I dette tilfælde betyder det Registreret Socialøkonomisk Virksomhed.

Socialøkonomsike Virksomhed (SØV) er en noget mere udbredt “title” men hvad er forskellen? Der kan være, men er ikke nødvendigvis, en kæmpe forskel. Det man skal læge mærke til er der mangler et Registreret i titlen. Socialøkonomisk Virksomhed er nemlig ikke en beskyttet titel. Enhver kan altså kalde sin virksomhed for socialøkonomisk.

Registreret Socialøkonomisk Virksomhed er der i mod en beskyttet titel som man skal ansøge om, og for at blive godkendt skal man opfylde 5 krav der er defineret i “Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder” fra 2014, nærmere bestemt i §5 hvor man kan læse:

For at en virksomhed kan være registreret, skal den:
1) have et socialt formål,
2) være erhvervsdrivende,
3) være uafhængig af det offentlige,
4) være inddragende og ansvarlig i sit virke og
5) have en social håndtering af sit overskud ved at anvende sit resultat efter skat til
a) reinvestering i egen virksomhed,
b) investering i eller donationer til andre registrerede socialøkonomiske virksomheder,
c) donationer til organisationer med et almennyttigt eller almenvelgørende formål eller
d) en begrænset udbetaling af udbytte eller anden form for overskudsdeling mellem ejerne af virksomheden, jf. stk. 2.

Som RSV  stilles der krav om at man i sin årsrapport over for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen redegøre for hvordan man i det forgangne år har arbejdet med/eller opfyldt de 5 punkter.

Som du kan se er der vide rammer selv inden for lovkravene, så hvis der er specielle områder der er vigtige for dig så er deten god idé at spørge ind til hvad den enkelte virksomhed fokusere på.

Du kan læse mere om socialøkonomi på www.socialvirksomhed.dk